Türkiye’deki çevreci tahvillerin bedeli 2,5 milyar doları geçti

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ece Börü, AA muhabirinin sürdürülebilir finans düzenekleriyle ilgili sorularını cevapladı. TSKB olarak kuruldukları 1950 yılından beri sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma misyonuyla çalıştıklarını belirten Börü, 2000’li yılların başından beri büsbütün sürdürülebilir bankacılık yaptıklarını söyledi.

Sürdürülebilirlik İdare Sistemleri, ISO sertifikasyonları, İdare Şurasına bağlı olarak çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi ve imzacısı oldukları taahhütlerle aslında hayli sistematik bir yaklaşımla ilerlediklerini aktaran Börü, “Bu modelin içinde banka olarak kendi içsel etkilerimizi ve kredi verdiğimiz yatırımların çevresel ve toplumsal tesirlerini yönetmek de bulunuyor. TSKB’ye kredi başvurusu yapmış tüm yatırımların çevresel ve toplumsal tesirlerini ölçtüğümüz ERET isimli bir modelimiz var. Bu modelle yüksek riskli yatırımları belirliyor ve o tip yatırımlara kaynak sağlamıyoruz. Ülkemizin düşük karbonlu iktisada geçişine takviye istikametinde pak güç, güç ve kaynak verimliliği ile etraf yatırımlarına yönelik temalı krediler sunuyoruz. Finanse ettiğimiz iklim dostu yatırımlarla her yıl ülkemizin karbon salımının azaltılması tarafında verdiğimiz takviye ise 13 milyon ton düzeyinde.” bilgilerini verdi.

TSKB’NİN İHRACINA PLANLANAN FİYATIN 14 KATI TALEP
Börü, iklim finansmanında milletlerarası kalkınma finansmanı kurumlarından sağladıkları özel temalı kaynaklara ilaveten sürdürülebilir tahvil ihraçlarının da kıymetli bir yer tuttuğunu söz ederek, 2016 yılında Türkiye’de bir birinci olma özelliği taşıyan 300 milyon fiyatındaki ihraçlarının planlanan fiyatın 14 katı talep görerek büyük muvaffakiyet kazandığını söyledi.

Düşük karbonlu iktisada geçişte finansman faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal tesirle de örnek olmayı kıymetli bulduklarını anlatan Börü, şöyle konuştu:

“10 yılı aşkın bir müddettir karbon ayak izimizi Gold standart karbon kredileri ile sıfırlayarak karbon-nötr bankacılık yapıyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci, iklim kriziyle gayretin ne kadar kıymetli olduğunu ve sürdürülebilir bir dünyanın gerekliliklerini net olarak ortaya koydu. TSKB olarak bu noktada, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en büyük mahzur olan iklim kriziyle ortak çaba ve farkındalık sağlamak gayesiyle kurduğumuz Yeşil Kuğu Platformu çalışmalarımıza devam ettik. Kamu, özel dal ve STK temsilcileriyle milletlerarası kuruluşları, akademisyenleri, öğrencileri ve medya mensuplarını platform çatısı altında buluşturmayı hedeflerken, Yeşil Kuğu kapsamında ‘İklime Dair’ başlıklı raporlarımızı yayımlamayı sürdürüyoruz.”

“BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI’NA KATKI SAĞLAMA AMACIYLA ÇALIŞIYORUZ”
Börü, sürdürülebilirlik denince birinci akla gelen kurumlardan biri olmayı yola erken çıkmalarına bağladığını belirterek, TSKB’nin etraf kriterlerinin kredi faaliyetlerimizde yer almasının 1980’lerde başladığını söyledi. Son periyotta BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) merkeze aldıklarını belirten Börü, “Kredi faaliyetlerimiz, danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama maksadıyla çalışıyoruz. Bugün bankamızın kredi portföyünün dörtte üçü pak güç, etraf, güç ve kaynak verimliliği ile bayan istihdamı sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya dönük yatırımlardan oluşuyor. Kaynak aktardığımız bu projelerle 17 SKA’nın 7’sine yönelik direkt katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

?Kurum olarak sürdürülebilirlikle ilgili yayımladıkları raporların pek çok bölümün gelecek planları için ışık tuttuğunu belirten Börü, “Raporlarımızın ilgi görmesinin en değerli nedeninin datayı ele alış biçimimiz olduğunu düşünüyorum. Yanlışsız bilgiyi, hakikat metotla işleyerek, yanlışsız bir çerçevede ele almaya kıymet veriyoruz. Böylelikle bilgide var olan fakat birinci bakışta görülmeyen bilgileri açığa çıkarıyor, tahlillerimizi bu türetilen bilgilere dayandırıyoruz. Ekonomik Araştırmalar takımımızın bu eksendeki çalışmalarının bir öbür ayırt edici noktası makro ve kalkınma gündemini entegre etmesi. Bir yandan kısa vadeli gündemi izlerken, başka yandan orta vadeli eğilimleri tespit etmek için kalkınma yaklaşımlarını analizlerimize dahil ediyoruz.” Sözlerini kullandı.

“ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMA PİYASASI BÜYÜYOR”
Ece Börü, sürdürülebilirlik alanında 2016 yılında yürürlüğe giren Paris İklim Mutabakatı ile ülkelerin taahhütleri kapsamında iklim aksiyon planlarını oluşturması ve devamında 2050’de karbon nötr olma gayeleri ile, bilhassa son 5 yıl içerisinde gerek sürdürülebilirlik fonları gerek sürdürülebilir borçlanma piyasasında önemli bir ivme gözlemlendiğini söyledi.

Memleketler arası fonların, kendi sürdürülebilirlik amaçlarını belirlemeleriyle orta ve uzun vade taahhütlerini açıklamalarının akabinde portföylerini de çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) uyumlu yatırımlara yöneltmeleri gerektiğini anlatan Börü, şunları kaydetti:
“Dünyada ivme kazanan sürdürülebilirlik dönüşümüyle yatırımcı ilgisi bu istikamette arttıkça, memleketler arası sürdürülebilir borçlanma piyasası da büyüyor ve büyümeye devam edecek. Bugün başta finansal kurumların öncüsü olduğu bu alanda, çok kıymetli inisiyatiflerin oluştuğunu görüyoruz. Buna örnek olarak, 28,5 trilyon dolar büyüklüğünde milletlerarası 48 bankanın dahil olduğu ‘Net Zero Banking Alliance’ teşebbüsünü verebiliriz. Bu inisiyatife dahil olan küresel bankalar, tüm faaliyetlerinden ve portföylerinden oluşan emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfırlamayı taahhüt ediyorlar.”

Bütün bu gelişmeler ışığında, sürdürülebilir tahvil piyasasının her geçen yıl evvelki yılın çok üstünde bir ivme ile büyüyerek 2020 yıl sonu prestijiyle globalde 732 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını aktaran Börü, “Bu fiyat bir evvelki yılın yaklaşık yüzde 29 üzerinde bir büyümeye işaret ediyor. Lakin bahsedilen rekor meblağ içerisinde gelişmekte olan ülkelerin hissesi artmakla birlikte, şimdi 30 milyar dolar düzeyinde.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHVİLLERDE KAMU VE ÖZEL BÖLÜM BANKALARININ AKTİFLİĞİ ARTIYOR
Börü, Türkiye’de ise TSKB’nin öncüsü olduğu ve birinci 2016 yılında gerçekleştirdiği, bu sene başında ise üçüncü ihraçla yer aldıkları yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasasında, kamu ve özel dal bankalarının da aktifliğini artırdıklarını memnuniyetle gözlemlediklerini söyledi.
Börü şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de yaşayan yeşil ve sürdürülebilir tahvillerin toplam kıymeti 2,5 milyar doları geçti. Dalımızın artan toplumsal ve yönetişim (ESG) odaklı yaklaşımları ile bu hacmin artacağına inanıyoruz. Son devirdeki ihraçlarda, gelen yatırımcı taleplerinde değerli ESG yatırımcılarının bulunması bu ihraçları daha da başarılı kılıyor.”

“ETKİN FİNANSMAN MODELLERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KİLİT ROL OYNAYACAK”
TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM), Avrupa Birliği’ndeki (AB) ülkelerin ekonomilerini daha sürdürülebilir yapmak amacıyla ortaya koydukları bir yol haritası olduğunu hatırlatarak, 2050’ye kadar yürünecek bu yolda AB ile kuvvetli ticari bağlantılara sahip Türkiye üzere ülkeler için hem ek sorumluluklar hem de fırsatların kelam konusu olduğunu kaydetti. AYM’nin, döngüsel iktisat, besin güvenliği, karbon vergisi, orman siyaseti, toprak stratejisi üzere bahisleri içine alan geniş bir yelpazede dönüşüm öngördüğünü aktaran Börü, şöyle devam etti:

“AB ile ticari bağlantı içindeki firmaların mevcut üretim modellerinin ve tedarik zincirlerinin döngüsel iktisat uygulamalarıyla tekrar yapılandırılması, ek istihdam ve teknoloji yatırımları, sürdürülebilir eser sertifikaları ve pak üretim üzere hususları gündemlerine almaları gerekecek. Sonda karbon düzenlemesi konusunda ise AB ile ağır ticareti bulunan güç ve kaynak ağır bölümlerin gecikmeden gerekli adımları atmaları, daha az güç ağır kesimlerin de tedarik zinciri idaresi kapsamında muhakkak standartlarla karşılaşacaklarının farkında olmaları gerekiyor. Finans dalının dönüştürücü tesiri ve sürdürülebilirlik yatırımlarına dönük faal finansman modelleri de bu süreçte kilit rol oynayacak.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.