Türkiye’de genç nüfus 12.9 milyon!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına nazaran 2020 yılı sonu prestijiyle Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş kümesindeki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,4’ünü oluşturdu. Genç nüfusun %51,3’ünü erkek nüfus, %48,7’sini ise bayan nüfus oluşturdu.

 

GENÇ NÜFUSUN %31,3’ÜNÜN 20-22 YAŞ KÜMESİNDE YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ?

Genç nüfus yaş kümesine nazaran incelendiğinde; 2020 yılında genç nüfusun %28,6’sının 15-17 yaş kümesinde, %19,8’inin 18-19 yaş kümesinde, %31,3’ünün 20-22 ve %20,4’ünün ise 23-24 yaş kümesinde yer aldığı görüldü.

Nüfus projeksiyonlarına nazaran genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1’e düşeceği öngörüldü.

 

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS ORANININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ 

Türkiye’nin genç nüfus oranının %15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,7 ile Güney Kıbrıs Rum İdaresi ve İrlanda, %12,5 ile Danimarka ve %12,3 ile Hollanda olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %8,8 ile Bulgaristan, %9,0 ile Çekya ve %9,1 ile Letonya olduğu görüldü.

 

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET %23,4 İLE HAKKARİ OLDU 

ADNKS sonuçlarına nazaran 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu vilayet, %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,5 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu vilayetler ise sırasıyla, %12,5 ile Muğla, %12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

 

BEKLENEN ÖMÜR MÜHLETİ 15 YAŞINDAKİ GENÇ NÜFUS İÇİN 64,6 YIL OLDU 

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına nazaran; doğuşta beklenen ömür müddeti, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve bayanlar için 81,3 yıl oldu.

Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan ömür müddetinin ortalama 64,6 yıl, erkekler için 62,0 yıl ve bayanlar için 67,3 yıl olduğu görüldü. Başka bir söz ile 15 yaşına ulaşan genç bayanların genç erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha fazla yaşayacağı varsayım edildi.

 

EVLİ OLAN GENÇ BAYANLARIN ORANI, EVLİ OLAN GENÇ ERKEKLERİN ORANININ 4 KATINDAN FAZLA OLDU 

Genç nüfus yasal uygar duruma nazaran incelendiğinde, cinsiyetler ortasında değerli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2020 yılında %96,1’inin hiç evlenmemiş, %3,8’inin resmi nikahla evli, %0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç bayan nüfusun %84,1’inin hiç evlenmemiş, %15,5’inin resmi nikahla evli, %0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü. 

 

EVLİ GENÇ BAYANLARIN %15,1’İNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN EŞLERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ?

ADNKS sonuçlarına nazaran genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri ortasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında genç bayanların %40,4’ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, %15,1’inin ise eşlerinden daha yüksek eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Eğitim düzeyleri tıpkı olan genç çiftlerin oranı %42,9 oldu.

 

BAYANLARDA YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI %46,3 OLDU?

Türkiye’de 2018/’19 öğretim yılında %44,1 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2019/’20 öğretim yılında %43,4’e düştü. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, erkeklerde bu oran %41,9’dan %40,6’ya düşerken bayanlarda %46,4’ten %46,3’e düştü.

 

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN ORANI %28,3 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında %44,4 iken 2020 yılında %39,1 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında %55,9 iken 2020 yılında %50,1 olurken genç bayanlarda bu oran 2019 yılında %32,6 iken 2020 yılında %27,5 oldu. 

Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019 yılında %22,5 iken 2020 yılında %22,6 olurken genç bayanlarda bu oran 2019 yılında %30,6 iken 2020 yılında %30,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında %26,0 iken 2020 yılında %28,3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında %18,3 iken 2020 yılında %21,2 olurken genç bayanlarda bu oran 2019 yılında %34,0 iken 2020 yılında %35,7 oldu.

 

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN %51,0’I HİZMET BÖLÜMÜNDE YER ALDI

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında %33,1 iken 2020 yılında %29,2’ye düştü. Genç erkeklerde istihdam oranı 2019 yılında %43,4 iken 2020 yılında %38,8 olurken genç bayanlarda bu oran 2019 yılında %22,6 iken 2020 yılında %19,2 oldu. 

Genç nüfusun istihdamı kesimlere nazaran incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında %20,7’sinin tarım bölümünde, %28,3’ünün sanayi bölümünde, %51,0’ının ise hizmet kesiminde yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %19,3’ünün tarım kesiminde, %32,9’unun sanayi kesiminde, %47,8’inin hizmet dalında yer aldığı görülürken genç bayanların %23,9’unun tarım, %18,5’inin sanayi, %57,6’sının ise hizmet bölümünde yer aldığı görüldü.

 

GENÇ NÜFUSUN OBEZİTE ORANI ARTTI

Türkiye sıhhat araştırması sonuçlarına nazaran uzunluk ve kilo pahaları kullanılarak hesaplanan beden kitle indeksi incelendiğinde, 2016 yılında 15-24 yaş ortası genç nüfusta obezite oranı %3,8 iken bu oran 2019 yılında %4,6 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %3,5 iken bu oran 2019 yılında %4,8’e, genç bayanlarda ise 2016 yılında %4,1 iken 2019 yılında %4,5’e yükseldi.

Başka taraftan, 2016 yılında genç nüfusta olağan kilolu olanların oranı %66,4 iken bu oran 2019 yılında %64,3 oldu. Olağan kilolu genç nüfus oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %69,2 iken bu oran 2019 yılında %64,3, genç bayanlarda ise 2016 yılında %63,6 iken 2019 yılında %64,3 oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.