TCMB, para siyaseti toplantı özetini yayımladı

Investing.com – Mart ayında TCMB Lideri’nin vazifeden alınmasının akabinde para siyasetinde da değişikliğe gidileceği beklentileri kuvvetlendi, fakat gerek enflasyon gerekse kurdaki yükseliş nedeniyle merkez bankası Nisan ayının akabinde Mayıs ayında da faizi %19’da sabit tuttu.

Nisan ayı toplantısında şahin sözleri karar metninden çıkaran TCMB, geçen hafta yapılan PPK toplantısının metninde de “Kurul, siyaset faizini sabit tutarak sıkı mali duruşun korunmasına karar vermiştir.” sözünü “Kurul, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.” olarak değiştirdi. Bugün açıklanan PPK özetinde ise konsey enflasyona vurgu yaparak sıkı mali duruş sözüne yer verdi.

PPK özeti:

  • Para siyaseti duruşu, enflasyon görünümüne yönelik üst taraflı riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı maksadına ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda siyaset duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa müddette tesis edecek ve orta vadeli amaçlara ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık seviyesinde belirlenmeye devam edilecektir.
  • Talep ve maliyet ögeleri, birtakım bölümlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeyler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Mali sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı tesirleri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeyler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu varsayım patikasındaki besbelli düşüş sağlanana kadar para siyasetindeki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Konsey, siyaset faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutarak sıkı nakdî duruşun korunmasına karar vermiştir.

  • Sıkı mali duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve süreksiz oynaklıklara karşı kıymetli bir tampon fonksiyonu görecektir.
  • TCMB, fiyat istikrarı temel gayesi doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 gayesine ulaşıncaya kadar siyaset faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruma edecek halde, enflasyonun üzerinde bir seviyede oluşturulmaya devam edilecektir.
  • Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, zıt para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir halde devamı için uygun taban oluşacaktır.
  • Kredi piyasası ve iktisadi faaliyete ait göstergelerin yanı sıra döviz kuru oynaklığı ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet istikametli tesirler kıymetini korumaktadır. Ticari kredilerin yanı sıra ferdi kredilerde de daha ölçülü bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Yurt içi talep, milletlerarası fiyatlar ve global risk iştahına ait görünüm, ödemeler istikrarına yönelik dış finansman gereksinimi kaynaklı riskleri canlı tutmaktadır. Konsey, para siyasetinde fiyat istikrarı amacı doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir.

Müellif: Deniz Engin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.