Elektrik dağıtım şirketleri depolama yatırımının şebeke yatırımından kârlı olması halinde tesis kurabilecek

ANKARA, 10 Mayıs (Reuters) – Elektrik dağıtım şirketleri, depolama tesisi yatırımının, yeni şebeke yatırımından kârlı olması halinde depolama tesisi kurabilecek. Şirketlerin, fayda-maliyet tahlilleriyle bunu ispatlaması gerekiyor.

Resmi Gazete’nin 9 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğine nazaran, yönetmelik kararları sonları içinde kalmak kaydıyla, elektrik üretim tesisine bütünleşik, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi ile müstakil elektrik depolama ve şebeke işletmecileri tarafından elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Bu kapsamda; üretim lisansı sahibi hukuksal bireyler, lisanslı bir üretim tesisine, üretim tesisinin lisansına derç edilen elektriksel konseyi gücünü aşmayacak halde, tüketiciler de ilgili şebeke işletmecisi tarafından uygun ilişki görüşü verilmesi, konseyi gücünün ilgili tüketim tesisinin irtibat mutabakatındaki mukavele gücünü aşmaması halinde depolama tesisi kurabilecekler.

Tedarik lisansına sahip olunması ve 2 MW şurası güçten düşük olmamak kaydıyla, birebir tedarik lisansı kapsamında bir yahut birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilecek. Bu çerçevede gerekli kuralları sağlayan tesisler, yan hizmetlere, dengeleme ünitesi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilecek.

Dağıtım şirketleri tarafından tesis edilen elektrik depolama tesisleri, dağıtım faaliyeti dışında kullanılamayacak. TEİAŞ, yatırım planlarında yer almak kaydı ile pilot uygulamalar kapsamında ve ticari faaliyete husus edilmeksizin depolama tesisleri kurabilecek.

Yönetmelik kapsamındaki elektrik depolama ünitesi yahut elektrik depolama tesisleri için yapılacak müracaatlar elektrik şebeke yönetmeliğinin süreksiz 1. unsurunda yer alan kriterlerin TEİAŞ tarafından ilan edildiği tarihten bir ay sonra yapılabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.